Allt förändras när du ändrar sig själv

Detta kan vara överraskande för dig, till och med löjligt, men allt förändras verkligen när du ändrar dig.

Människor letar efter lösningar på sina problem utanför i den materiella världen. De ändrar eller vill ändra partner, bekanta, kollegor, bostad, stad eller arbete, eftersom de tror att detta ska lösa deras problem och att livet kommer att förbättras. Men oftast, oavsett vad de ändrar, är det nya valet en kopia av en gammal situation, bara med andra människor eller platser runt omkring dem.

Varför?

Eftersom detta är önskan att påverka resultatet, dvs det slutliga resultatet.

Du är början och källan till händelsekedjan. Så tills du ändrar dig, förblir alla andra runt dig desamma.

Känslor och emotion är vår energi.

Som den första lagen i termodynamiken säger kan energi varken produceras eller förstöras, den kan bara omvandlas.

Så dina känslor och emotion kan också förvandlas.

Du kan använda alla upplevelserna till och med de svåraste. Energin från svåra upplevelser kan sluta dig. Men i slutändan kan det också bevinga dig, om du förstår att allt är en lektion och livet är en konstant resa.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych